MENU


Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran
( RM )
Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/175/2018 AFES ENTERPRISE 174,070.00 8 MINGGU
2 Q/177/2018 NUZUL BAKTI ENTERPRISE 138,930.00 4 MINGGU
3 Q/164/2018 GTT ENTERPRISE 130,197.00 4 MINGGU
4 Q/165/2018 SRI SEJATI RESOURCES 169,005.00 6 MINGGU
5 Q/166/2018 REDAN ENTERPRISE 169,526.00 8 MINGGU
6 Q/72/2018 MERGE EXCEL ENTERPRISE 445,905.00 8 MINGGU
7 Q/171/2018  ZAR MAJU ENTERPRISE 420,429.00 6 MINGGU
8 Q/170/2018 SAFRANIMA ENTERPRISE 444,220.00 6 MINGGU
9 Q/169/2018  ASTACONA ENTERPRISE 420,453.00 6 MINGGU
10 Q/174/2018 FAZCONT ENTERPRISE 434,740.00 8 MINGGU
11 Q/176/2018 JZ BINA ENTERPRISE 437,790.00 8 MINGGU
12 Q/169/2018 R&J JAYA ENTERPRISE 347,180.00 8 MINGGU
13 Q/168/2018  ASA GOLDEN RESOURCES 409,600.00 6 MINGGU
14 Q/178/2018  KEJURUTERAAN TENAGA UPAYA SDN BHD 98,680.00 8 MINGGU
15 Q/181/2018  NUZUL CLARICH ENTERPRISE 26,300.00 2 MINGGU

* Catatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 22hb Januari 2019                                                                                                                                              Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 3 Disember 2019 - 12:43pm