MENU
Bil
No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga
Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan
1.
Q/130/2016
MH LETRIK 197,850.00
14 MINGGU
2.
Q/131/2016
MZ DELIMA ELEKTRIK 144,650.00
8 MINGGU
3.
Q/148/2016
KONDOK MAJU ENTERPRISE Zon 1 : 1,864.00
1 TAHUN
 
Zon 2 : 1,867.00
4.
Q/149/2016
PEWARIS M&E SERVICES Penyelenggaraan Berkala  : 4,890.00
1 TAHUN
Penyelenggaraan 'Chemical' : 29,610.00
5. Q/18/2016(L) QA Z ENTERPRISE 49,938.64 4 MINGGU
6. MPN4/1-5 Jld.5 PERCETAKAN CAHAYA MURNI 19,080.00 4 MINGGU
7. MPN4/1-5 Jld.5 BUNGA TENGGARA RESOURCES 31,875.00 4 MINGGU
8. KES/8/2016 SALAWATI YUNOS ENTERPRISE 45,951.00 4 MINGGU
9. KES/7/2017 NANO OMG ENTERPRISE 19,500.00/bulan 1 TAHUN
10. MPN621/45 Jld.2 VICTOR MASTERPIECE 6,930.00 -
11. MPN494/5 Jld.2 DE TAILOR 10,450.00 -
12. MF TRADING & ENTERPRISE 79,819.00 79,819.00 3 MINGGU
13. MPN4/14 Jld.5 REWANAS SDN BHD 35,902.20 -
14. - TANGGUH - - - -

*Catatan :  Bagi sebutharga yang dibatalkan, kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawa  RESIT ASAL PEMBELIAN dan bagi kontraktor/pembekal yang gagal adalah layak untuk menunut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan.  Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 9hb November2016                                                                                    Pengarah,

                                                                                                                Jabatan Kejuruteraan, MPN