MENU
Bil
No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga
Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan
1.
MPN/NS/10/2017
PRESTO SKYLINE SDN BHD 720,058.00
12 MINGGU

*Catatan :  

Bagi petender yang tidak berjaya , kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula dokumen tender di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan dokumen tender adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Bagi tender yang dibatalkan , kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen tender dengan membawa RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpah (resit asal hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 15hb Mac 2017                                                                                                     Pengarah,

                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

      

Kemaskini Terakhir: Sabtu, 14 September 2019 - 6:41pm