MENU

Bil.

No. Sebutharga /

No. Rujukan Sebutharga

Nama Kontraktor/Pembekal/Syarikat

Harga Tawaran (RM)

Tempoh Siap Kerja/ Tempoh Perkhidmatan/ Tempoh Membekal

1

Q/2/2018(IT)

GW INTECH SDN BHD

24,592.00

2 MINGGU

* Cacatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 14hb Mac 2018                                                                                                        Pengarah 

                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

Kemaskini Terakhir: Sabtu, 14 September 2019 - 6:41pm