MENU
Bil
No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga
Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan
1.
Q/150/2016
IMS MAJU ENTERPRISE 44,050.00
4 MINGGU
2.
Q/151/2016
N FIVE ENTERPRISE 32,970.00
4 MINGGU
3. Q/109/2016 SINAR MEKAR ENTERPRISE 60,950.00 6 MINGGU
4. Q/153/2016 ZAY MAJU ENTERPRISE 24,890.00 4 MINGGU
5. MPN329/42 PERCETAKAN CAHAYA MURNI 19,610.00 4 MINGGU
6. MPN4/11 JLD. 2 KK PRINTING 10,176.00 4 MINGGU
7. Q/10/2016 MF TRADING & ENTERRISE 33,320.00 3 MINGGU
8. MPN26/6 JLD. 7 RYZQY ENTERPRISE 11,291.00 2 MINGGU

*Catatan :  Bagi sebutharga yang dibatalkan, kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawa  RESIT ASAL PEMBELIAN dan bagi kontraktor/pembekal yang gagal adalah layak untuk menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan.  Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 17hb November2016                                                                                    Pengarah,

                                                                                                                Jabatan Kejuruteraan, MPN