MENU

JANUARI - JULAI 2019

 
Bil. Nama Perkhidmatan           Nama Sistem / Saluran   Bilangan Transaksi Januari- Julai 2019
Jabatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
  Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil.
1 Pembayaran Cukai Taksiran Perbankan Internet JKW 3,758 4,710 1,398 1,905 1,140 688 5,563           19,162
2 Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan Pasar/Gerai, Kompaun Letak Kereta & Kompaun Pelbagai e-Bayaran JKW 1,212 2,185 476 383 235 159 1330           5,980
3 Pembayaran Cukai Taksiran Jom Pay JKW 3,218 4,164 1,140 1,695 780 362 5,490           16,849
4 Pembayaran Cukai Taksiran, Kompaun Letak Kereta, Permohonan & Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan & Iklan e-KL JKW 0 0 0 0 0 0 0            
5 Aduan Awam e-Aduan, e-Mail, Integrasi SPANS JKA                          
6 Aduan Awam ePublic JKA 560 978 1,624 2,117 2,749 3,156 3,760            
7 Semakan Status Aduan e-Aduan JTM 70 62 75 62 58 47 53            
8 Semakan Penyata Cukai Taksiran e-Taksiran JTM 5,765 5,710 3,244 2,817 3,627 3,094 5,840            
9 Semakan Penyata Sewaan e-Sewaan JTM 33 39 10 35 20 16 14            
10 Semakan Penyata Lesen e-Pelesenan JTM 69 43 17 53 10 10 30            
11 Semakan Status Kompaun Kenderaan e-Kompaun JTM 193 193 165 123 126 112 261            
12 Semakan Status Bayaran Pembekal e-Pembekal JTM 48 54 24 19 24 12 33            
13 Permohonan Sewaan Kemudahan e-Tempahan JKP 42 0 44 39 26 6 12            
14 Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan OSC Online OSC 45 24 46 32 58 28 31            
JUMLAH   15,013 18,162 8,263 9,280 8,853 7,690 22,417 0 0 0 0 0 41,991

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 10 Disember 2019 - 2:16pm