MENU
1     e-Taksiran
 

Sistem ini memudahkan orang awam membuat semakan penyata cukai taksiran terkini secara ‘online'. Pengguna boleh menyemak status bayaran, data pemilik, alamat surat menyurat dan tunggakan cukai taksiran dengan memasukkan nombor akaun taksiran dan boleh mencetak bil cukai taksiran terkini.

http://etaksir.mpn.gov.my

2     e-Sewaan
  Sistem ini memudahkan orang awam membuat semakan penyata sewaan gerai dan pasar secara ‘online'. Pengguna boleh menyemak status bayaran dan penyata terkini tunggakan sewaan gerai dan pasar dengan memasukkan nombor akaun sewaan. Orang awam juga boleh mencetak bil sewaan gerai dan pasar.

http://esewa.mpn.gov.my

3     e-Pelesenan
  Bertujuan memudahkan orang awam membuat semakan penyata lesen secara ‘online'. Pengguna boleh menyemak dan mencetak status terkini lesen dengan memasukkan nombor akaun lesen serta boleh mencetak terus bil lesen yang terkini.

http://elesen.mpn.gov.my

4     e-Aduan
  Sistem ini memudahkan orang awam menyalurkan aduan kepada pihak majlis secara ‘online' melalui laman web ‘www.mpn.gov.my'. Orang awam boleh mengemukakan aduan dan membuat semakan secara online. Sistem ini akan merekod aduan mengikut kategori dan akan disalurkan ke jabatan berkaitan. Aduan yang dibuat boleh dicetak sebagai rujukan semasa membuat semakan.

http://aduan.mpn.gov.my

5     Sistem OSC Online
  Sistem ini adalah salah satu saluran bagi orang awam mengemukakan Pelan cadangan Pemajuan dalam format digital secara elektronik (ePenyerahan) dan ulasan teknikal terhadap Pelan Pembangunan dapat diajukan secara online (ePemprosesan). Ia membantu proses pengemukakan pelan menjadi lebih cepat, cekap secara online dan 24 jam x 7 hari serta rekod pembangunan boleh disimpan dengan lebih teratur. 

http://osconline.mpn.gov.my/

6     Sistem e-Tempahan
  Sistem ini merupakan salah satu saluran yang membenarkan orang awam membuat permohonan tempahan kemudahan awam (dewan/gelanggang/padang/peralatan) secara online. Orang awam juga boleh membuat semakan jadual tempahan serta semakan status permohonan dan status bayaran di samping mencetak penyata tempahan untuk rujukan

http://etempahan.mpn.gov.my/

7.   Sistem e-Bayaran
Sistem ini merupakan salah satu saluran alternatif bagi perkhidmatan pembayaran online yang menyediakan kemudahan kepada orang awam untuk membuat pembayaran bil dan kompaun kepada Majlis Perbandaran Nilai dengan lebih mudah dan cepat. e-Bayaran menawarkan kemudahan kaedah pembayaran online secara debit terus (FPX) dan kad kredit.

https://ebayaran.mpn.gov.my

Kemaskini Terakhir: Selasa, 3 Disember 2019 - 12:43pm