MENU

 

Bil
No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga
Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan
1.
MPN/JK/5-4(2016)/7/2016
EMERGING UTILITY SDN BHD
622,882.50
10 MINGGU
2.
MPN/JK/5-5(2016)/9/2016
NBS JATI ENTERPRISE
1,017,335.00
8 MINGGU
3.
MPN/JK/5-6(2016)/8/2016
INSPRE WORLD ENTERPRISE
893,564.10
12 MINGGU

*Catatan :  Bagi sebutharga yang dibatalkan, kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawa  RESIT ASAL PEMBELIAN dan bagi kontraktor/pembekal yang gagal adalah layak untuk menunut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan.  Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 14hb Jun 2016