MENU

LESEN IKLAN LUAR

BIL JENIS LESEN SYARAT PERMOHONAN / DOKUMEN - DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
1.

Lesen Iklan Luar

 • Billboard
 • Papan tanda tunjuk arah
 • Unipole
 • Banting
 • Kain Rentang
 1. Penggunaan Bahasa Malaysia hendaklah lebih besar dan jelas dari bahasa – bahasa lain
 2. Kenyataan aktiviti perniagaan hendaklah dalam Bahasa Malaysia
 3. Permohonan hendaklah dibuat tidak lewat 7 hari sebelum kain rentang / banting hendak dipasang
 4. Kain rentang tidak dibenarkan dipasang di merentang jalan, di bulatan jalan , persimpangan jalan, dahan – dahan atau pokok - pokok.
 5. Penggunaan free sanding bagi menggantung kain rentang / banting / sepanduk tidak dibenarkan sama sekali
 6. Pihak majlis berhak menurunkan kain rentang / banting / sepanduk yang didapati telah rosak atau difikirkan perlu berbuat demikian walaupun tempoh permit masih sah
 7. 1 salinan pelan lokasi menunjukkan tempat iklan dipasang (bagi iklan billboardunipole & papan iklan tunjuk arah)
 8. 2 salinan penuh iklan
 9. 1 salinan pelan struktur kekukuhan iklan oleh Jurutera Struktur / Arkitek berdaftar serta perakuan pengesahan kekukuhan dan keselamatan (bagi iklan billboard & unipole)
 10. 1 salinan Insuran Tanggungan Awam dan Polisi / Covernote (bagi iklan Billboard & Unipole)
 11. 1 salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat dan Maklumat (bagi Syarikat Sdn. Bhd. Borang 24, 49 dan Memorandum and articles of Assosiation hendaklah dilampirkan
 12. Bayaran proses sebanyak RM 10.00 (bayaran boleh dibuat dalam bentuk tunai / postal order / cek atas nama Yang Dipertua Majlis)
Kemaskini Terakhir: Isnin, 21 Oktober 2019 - 10:40am