MENU

ROSEDUR PERMOHONAN LESEN (TREND PERNIAGAAN, HIBURAN, DAN PREMIS MAKANAN)

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN:-

 • Perakuan Sijil Carian Rasmi Asal untuk tanah dan Bangunan (boleh diperolehi daripada Pejabat Tanah Seremban 2/Pejabat Tanah & Galian Seremban)
 • 1 salinan surat perjanjian/kebenaran sewa kedai/premis dan tuan punya bangunan dan sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF)
 • 4 salinan pelan lokasi tunjuk arah ke premis perniagaan.
 • 1 salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat dan makluman (bagi syarikat Sdn.Bhd . Borang 24, 49 dan Memorandum dan Articles Of Association hendaklah disertakan).
 • 1 salinan resit cukai tanah dan resit cukai taksiran semasa.
 • 1 salinan kad pengenalan pemohon.
 • 2 keping gambar berwarna terbaru berukuran pasport.
 • 1 salinan surat suntikan (perniagaan makanan & minuman)
 • 1 salinan sijil kursus pengendali makanan (perniagaan makanan & minuman).
 • 2 salinan lakaran (art work) iklan yang menunjukkan lakaran penuh iklan.
 • Bayaran pemprosesan sebanyak RM 10.00 (bayaran boleh dibuat dalam bentuk tunai/postal order/cek atas nama Yang Dipertua Majlis Perbandaran Nilai).

 

MEMPROSES LESEN DAN IKLAN PERNIAGAAN

 • Terima Permohonan Yang Lengkap
 • Buka Fail Dan Masuk Malumat
 • Rujuk Ke Jabatan Teknikal
 • Mesyuarat JKKP & Tred Untuk Kelulusan
 • Mengeluarkan Surat Kelulusan & Serahan
 • Simpan Fail

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN LESEN TRED PERNIAGAAN, PREMIS MAKANAN, LESEN HIBURAN & HOTEL

Kemaskini Terakhir: Selasa, 10 Disember 2019 - 2:16pm