MENU

VISI

 -

 

MISI

 -

 

OBJEKTIF

 -
 

 

FUNGSI & PERANAN

 • Menyelaras, menyemak dan memproses permohonan pelanggan selaku PSP untuk pelan pembangunan yang merangkumi merangkumi pelan kebenaran merancang, pelan menamakan taman, jalan dan menomborkan rumah / bangunan, pelan kerja tanah, pelan infrastruktur, pelan bangunan dan pelan landskap dan memproses permohonan Sijil Perakuan Siap & Pematuhan (CCC) seperti senarai di bawah :
  • Senarai Semak Kebenaran Merancang - MPN 10/B/KP-01-01
  • Senarai Semak Pelan Kerja Tanah - MPN /B/KP-01-02
  • Senarai Semak Pelan Jalan & Perparitan – MPN/B/KP-01-02
  • Senarai Semak Pelan Bangunan – MPN/B/KP-01-03
  • Senarai Semak Pelan Landskap – MPN/B/KP-01-04
  • Senarai Semak Pelan Lampu Jalan Awam – MPN/B/KP-01-06
  • Senarai Semak Sijil Perakuan Siap & Pematuhan
    
 • Unit OSC juga berperanan sebagai urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pusat  Setempat (OSC) yang bersidang 2 kali dalam sebulan. Permohonan yang di terima dalam tempoh 14 hari akan diproses untuk dibentangkan di dalam mesyuarat tersebut.
   
 • Bagi permohonan tambahan pelan bangunan yang melibatkan keluasan pelan melebihi 300 meter persegi @ 3,000 kaki persegi perlu mengemukakan pelan kebenaran merancang, pelan infrastruktur dan pelan landskap.
   
 • Menyediakan pelaporan secara bulanan kepada kementerian melalui portal OSC.
   
 • Unit OSC, MPN dalam usaha mempertingkatkan sistem penyerahan pelan pembangunan melalui sistem osc online yang boleh di layari di dalam web osconline.mpn.gov.my