MENU

VISI

  • Kehidupan yang berkualiti, harmoni dan selesa bagi kawasan pemajuan berstrata.

 

MISI

  • Semua kawasan pemajuan berstrata mempunyai badan pengurusan yang dapat menjalankan pengurusan dan penyelenggaraan bangunan dan harta ebrsama dengan baik.

 

OBJEKTIF

  • Memastikan Penyelenggaraan Harta Bersama dilaksanakan secara teratur dan tersusun berdasarkan Undang – Undang dan Peraturan yang ditetapkan bagi mewujudkan suasana yang bersih dan harmoni dalam kehidupan perkongsian harta bersama bagi pembangunan bertingkat.

 

FUNGSI

  • Mewujudkan, menyenggara dan mengemaskini maklumat pemajuan berstrata.
  • Menyelaraskan pelaksanaan Akta Bangunan dan Harta Bersama (AKta 663) dan Bahagian Vi dan VII Akta Hakmilik Strata (Akta 318).
  • Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC).
  • Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB.
  • Menguruskan aduan berkenaan isu penyelenggaraan dan pengurusan harta bersama.
  • Memberi khidmat nasihat kepada pemaju/JMB/MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama.
  • Memberi taklimat/penerangan berkenaan Akta 663 dan menghadiri mesyuarat agung tahunan JMB/MC.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 19 Oktober 2018 - 10:47pm