MENU

VISI

-

 

MISI

-

 

OBJEKTIF

 • Memastikan sistem pengurusan dan kewangan jabatan/bahagian diuruskan dengan teratur selaras dengan dasar, undang-undang dan prosedur yang ditetapkan
 • Mengkaji dan menilai operasi jabatan/bahagian dari segi tahap kesempurnaan, kemampuan, kecekapan dan ekonomi
 • Mengenalpasti kelemahan perlaksanaan dan ketidakpatuhan pihak terbabit serta mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaikinya dalam keadaan di mana tindakan pembetulan adalah diperlukan.

 

FUNGSI

 • Menjalankan pengauditan ke atas hal ehwal pengurusan, kewangan , sumber manusia serta pengauditan  MS ISO 9001:2008
 • Pemeriksaan kawalan hasil dan penjagaan wang awam
 • Pemeriksaan kawalan dan pembayaran dan penggunaan wang awam
 • Pemeriksaan asset dan stok
 • Menjalankan pemeriksaan mengejut
 • Menjalankan pengauditan ke atas prosedur utama jabatan
 • Menjalankan pengauditan ke atas Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
 • Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 15 November 2019 - 6:53pm