MENU

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online Majlis Perbandaran Nilai 2017

                                                                                              Statistik January Hingga May 2017

Bil. Nama Perkhidmatan           Nama Sistem / Saluran         Bilangan Transaksi        
Jan Feb Mac Apr Mei
Bil. Amaun
(RM)
Bil. Amaun
(RM)
Bil. Amaun
(RM)
Bil. Amaun (RM) Bil.  Amaun (RM) 
1 Pembayaran Cukai Taksiran Perbankan Internet 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 Aduan Awam e-Aduan, e-Mail, Integrasi SPANS 0   0   128   117   98  
3 Semakan Status Aduan e-Aduan 150   155   287   250   228  
4 Semakan Penyata Cukai Taksiran e-Taksiran 3,511   12,229   9,738   11,177   15,290  
5 Semakan Penyata Sewaan e-Sewaan 9   10   23   30   11  
6 Semakan Penyata Lesen e-Pelesenan 16   21   40   9   6  
7 Semakan Status Kompaun Kenderaan e-Kompaun 110   120   76   66   46  
8 Semakan Status Bayaran Pembekal e-Pembekal 30   35   26   12   4  
9 Pembayaran Cukai Taksiran, Kompaun Letak Kereta, Permohonan & Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan & Iklan e-KL 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10 Permohonan Sewaan Kemudahan e-Tempahan 0   0   0   0   0  
11 Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan Pasar/Gerai, Kompaun Letak Kereta & Kompaun Pelbagai e-Bayaran 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0                -   0 0.00
12 Pembayaran Cukai Taksiran Jom Pay                    
13 Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan OSC Online 16   23   41   24   26  
JUMLAH 3,842 0.00 12,593 0.00 10,359 0.00 11,685 0.00 15,709                -  

 

Statistik June Hingga October 2017

Bil. Nama Perkhidmatan           Nama Sistem / Saluran         Bilangan Transaksi        
Jun Jul Ogos Sep Okt
Bil. Amaun (RM) Bil. Amaun (RM) Bil. Amaun (RM) Bil. Amaun (RM) Bil. Amaun (RM)
1 Pembayaran Cukai Taksiran Perbankan Internet 2,188 362,233.59 5,402 875,589.39 6,108 1,172,130.10 2,152 443,717.00 1,916 424,642.76
2 Aduan Awam e-Aduan, e-Mail, Integrasi SPANS 70   148   218   119   122  
3 Semakan Status Aduan e-Aduan 173   258   234   209   204  
4 Semakan Penyata Cukai Taksiran e-Taksiran 14,409   15,175   7,806   3,355   3,199  
5 Semakan Penyata Sewaan e-Sewaan 9   20   27   17   12  
6 Semakan Penyata Lesen e-Pelesenan 2   84   26   10   25  
7 Semakan Status Kompaun Kenderaan e-Kompaun 74   110   147   74   116  
8 Semakan Status Bayaran Pembekal e-Pembekal 19   92   20   14   9  
9 Pembayaran Cukai Taksiran, Kompaun Letak Kereta, Permohonan & Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan & Iklan e-KL 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10 Permohonan Sewaan Kemudahan e-Tempahan 0   0   0   0   0  
11 Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan Pasar/Gerai, Kompaun Letak Kereta & Kompaun Pelbagai e-Bayaran 220   87,004.28 1,708 361,695.00 2,717 741,717.12 801 216,665.51 573 220,343.30
12 Pembayaran Cukai Taksiran Jom Pay         1        102.20     102   20,660.76
13 Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan OSC Online 51   46   50   39   44  
JUMLAH 17,215 449,237.87 23,043 1,237,284.39 17,354 1,913,847.22 6,790 660,382.51 6,322 644,986.06

                                     

                                                         Statistik November Hingga Disember 2017 

Bil. Nama Perkhidmatan           Nama Sistem / Saluran     Bilangan Transaksi    
Nov Dis JUMLAH
Bil. Amaun (RM) Bil. Amaun (RM) Bil. Amaun
(RM)
1 Pembayaran Cukai Taksiran Perbankan Internet 3,749 693,784.61 2,798 527,117.57 36,914 7,127,337.50
2 Aduan Awam e-Aduan, e-Mail, Integrasi SPANS 118   56   1,464  
3 Semakan Status Aduan e-Aduan 176   118   2,442  
4 Semakan Penyata Cukai Taksiran e-Taksiran 4,292   2,973   103,154  
5 Semakan Penyata Sewaan e-Sewaan 19   8   195  
6 Semakan Penyata Lesen e-Pelesenan 48   10   297  
7 Semakan Status Kompaun Kenderaan e-Kompaun 133   86   1,158  
8 Semakan Status Bayaran Pembekal e-Pembekal 32   16   309  
9 Pembayaran Cukai Taksiran, Kompaun Letak Kereta, Permohonan & Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan & Iklan e-KL 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10 Permohonan Sewaan Kemudahan e-Tempahan 0   0   0  
11 Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan Pasar/Gerai, Kompaun Letak Kereta & Kompaun Pelbagai e-Bayaran 224 92,105.17 17 8,131.57 10,598 2,870,310.47
12 Pembayaran Cukai Taksiran Jom Pay 799 192,327.93 514 194,900.56    
13 Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan OSC Online 43   51   454  
JUMLAH KESELURUHAN 9,633 785,889.78 6,647 535,249.14 156,985 9,997,647.97