MENU

 

Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Nilai Tahun 2017

 

 

Bil Nama Perkhidmatan / Saluran Bilangan Transaksi (Jan - Jun 2017)
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah / %
1 Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet 2,812 35.86% 5,107 25.7% 1,636 13.23% 1,913 13.41% 1,132 6.6% 0 0% 12,600/17.62%
2 Aduan Awam
(Sistem e-Aduan)
239 3.04% 31 0.15% 128 1.03% 117 0.82% 98 0.57% 0 0% 613/0.85%
2 Semakan Status Aduan Awam
(Sistem e-Aduan) *
150 1.91% 155 0.78% 287 2.32% 250 1.75% 228 0.59% 0 0% 1,070/1.49 %
3 Semakan Penyata Cukai Taksiran
Sistem e-Taksiran) *
3,511 44.77% 12,229 61.54% 9,738 78.75% 11,177 0.78% 15,290 1.33% 0 0% 51,945/72.65 %
4 Semakan Penyata Sewaan
(Sistem e-Sewaan) *
9 0.11% 10 0.05% 23 0.18% 30 0.21% 11 0.06% 0 0% 83/0.11 %
5 Semakan Penyata Lesen
(Sistem e-Pelesenan) *
16 0.20% 21 0.10% 40 0.32% 9 0.06% 6 0.02% 0 0% 92/0.12 %
6 Semakan Status Kompaun Letak Kenderaan
(Sistem e-Kompaun) *
110 1.40% 120 0.6% 76 0.96% 66 0.46% 46 0.03% 0 0% 418/0.58%
7 Semakan Bayaran Pembekal
(Sistem e-Pembekal) *
30 0.38% 35 0.17% 26 0.61% 12 0.08% 4 0.02% 0 0% 107/0.14%
8 Permohonan Sewaan Kemudahan Awam Majlis
(Saluran e-Tempahan)
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
9  Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan, Kompaun Letak Kenderaan dan Kompaun Pelbagai (Sistem e-Bayaran) 923 11.77% 2,111 10.62% 352 2.84% 651 4.56% 301 1.75% 0 0% 4,338/6.06 %
10 Permohonan Lesen Premis Perniagaan & Iklan (Saluran eKL) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
11 Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan (OSC Online) 16 0.20% 23 0.11% 41 0.33% 24 0.16% 26 0.15% 0 0% 130/0%
12 Maklum Balas Laman Web 25 0.31% 27 0.13% 18 0.14% 15 0.1% 11 0.06% 0 0% 96/0.18%
JUMLAH 7,841 100% 19,869 100% 12,365 0% 14,264 0% 17,142 100% 0 0% 71,492/100%

 

Nota:
* Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Majlis Perbandaran Nilai. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Jan hingga Mei untuk tahun semasa.