MENU

JANUARI - DISEMBER 2018

Bil.

Nama Perkhidmatan 

Bilangan Transaksi (Januari - Ogos 2018)

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet

3,625

4,943 1,692 2,106 1,333 1,697 4,987 6,116 1,674 - - -

28,173

2

Aduan Awam

  • e-Aduan
  • e-Mail
  • Instergrasi SPANS

75

79 156 27 - - - - - - - -

337

3

Aduan Awam
(ePublic)

- - - - 513 1,122 1,744 2,288 515 - - -

6,182

4 Semakan Status Aduan
(e-Aduan)
153 112 164 81 95 69 93 68 51       886

5

Semakan Penyata Cukai Taksiran
(e-Taksiran)

4,904

4,336 2,983 2,348 2,437 2,871 6,284 5,678 2,550 - - -

34,391

6

Semakan Penyata Sewaan
(e-Sewaan)

26

31 19 3 20 10 38 22 8 - - -

117

7

Semakan Penyata Lesen
(e-Pelesenan)

49

38 19 11 15 5 43 28 11 - - -

219

8

Semakan Status 
Kompau Kenderaan
(e-Kompaun)

169

248 74 72 97 78 161 206 70 - - -

1,175

9

Semakan Status Bayaran Pembekal
(e-Pembekal)

66

18 16 3 13 14 47 123 22 - - -

322

10

Pembayaran Cukai Taksiran, Kompaun Letak Kereta, Permohonan & Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan & Iklan
(e-KL)

0

0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

0

11 Permohonan Sewaan Kemudahan
(e-Tempahan)
0 0 0 0 0 0 45 18 24       87

12

Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan Pasar/Gerai, Kompaun Letak Kereta & Kompaun Pelbagai
(e-Bayaran)

1,339

2,070 351 311 274 132 886 1917 345 - - - 7,598

13

Pembayaran Cukai Taksiran
(JomPay)

1,116

1,648 483 763 444 580 2,653 4,209 821 - - -

12,717

14

Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan
(OSC Online)

48

54 41 39 54 17 40 42   - - -

335

Jumlah Keseluruhan

11,570

13,577

5,998 5,764 5,268 6,595 17,021 20,715 6,091 - - -
92,060
 
Kemaskini Terakhir: Selasa, 22 Januari 2019 - 12:40pm