MENU

Pekeliling

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2008
"Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract Of Service)"

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2008
Kelayakan Pembayaran Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2010
Bantuan Mengurus Jenazah Dan Bayaran Pengangkutan Jenazah Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2010
Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 16 Tahun 2007
Bayaran Pakaian Istiadat, Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie Dan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi.

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2011
Peraturan Mengenai Perbelanjaan Untuk Meraikan Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Bersara.

Pekeliling Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Bil. 2 Tahun 2011
Kaedah Penerimaan Kutipan Hasil.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011
Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan

Kemaskini Terakhir: Selasa, 3 Disember 2019 - 12:43pm