MENU

Adalah dimaklumkan bahawa sesi temuduga jawatan Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa JA29 (KONTRAK) dan Pemandu Kenderaan H11 (KONTRAK) akan diadakan pada ketetapan masa seperti di Lampiran A.

Senarai nama calon yang layak untuk menghadiri temuduga seperti Lampiran A dan B

Validity Date: 
Khamis, 11 Januari 2018 to Rabu, 17 Januari 2018
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 19 Oktober 2018 - 10:47pm