MENU

Adalah dimaklumkan bahawa Ujian Fizikal jawatan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa JA29 (Kontrak) dan Pemandu Kenderaan H11 (Kontrak) akan diadakan pada ketetapan masa seperti di Lampiran 'A', dan 'B'.

Validity Date: 
Rabu, 27 Disember 2017 to Jumaat, 5 Januari 2018
Kemaskini Terakhir: Selasa, 19 Februari 2019 - 5:09pm