MENU

Adalah dimaklumkan bahawa Ujian Fizikal Jawatan Penolong Jurutera JA29, Juruteknik Komputer FT19, Pembantu Akauntan W19, Pembantu Operasi N11 dan Pemandu Kenderaan H11 akan diadakan pada ketetapan masa seperti di Lampiran A, B, C, D dan E.

Validity Date: 
Jumaat, 11 Ogos 2017 to Selasa, 22 Ogos 2017