MENU

Adalah dimaklumkan bahawa temu duga Jawatan Pegawai Teknologi Maklumat F41, Pegawai Kesihatan Persekitaran U41 & Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29 akan diadakan pada ketetapan masa seperti Lampiran A, B, C & D.

Validity Date: 
Rabu, 4 Oktober 2017 to Jumaat, 13 Oktober 2017