MENU

 PEMBAHARUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR

BAGI TAHUN 2018 HINGGA 2019

Dimaklumkan bahawa mulai Januari 2018, Majlis akan membuka pendaftaran baharu untuk tahun 2018 hingga 2019 bagi KONTRAKTOR CIVIL Gred G1 (beralamat di Daerah Seremban), Gred G2 (beralamat di Negeri Sembilan), KONTRAKTOR ELEKTRIK G1, G2 dan G3 (beralamat di Negeri Sembilan) serta KONTRAKTOR MEKANIKAL (beralamat di Negeri Sembilan) untuk menyertai tawaran sebutharga yang dijalankan sepanjang tahun 2018 hingga 2019. 

Majlis dengan ini mengalu-alukan pendaftaran segera untuk proses pengemaskinian dan sebelum sebutharga mula diiklankan. Dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pendaftaran tersebut sebagaimana berikut :-

  1. Sijil SPKK (Sijil Perolehan Kerja Kerajaan)
  2. Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB
  3. Perakuan Kontraktor Taraf Bumiputera (Pusat Khidmat Kontraktor)
  4. Perakuan Kontraktor Bumiputera (Kementerian Kewangan Malaysia)
  5. Perakuan Pendaftaran Syarikat (SSM)
  6. Kad Hijau CIDB

Tuan-tuan juga diingatkan untuk membawa bersama sesalinan bagi dokumen-dokumen tersebut berserta bayaran proses berjumlah RM53.00 (termasuk gst) semasa membuat pendaftaran.

 

Sekian, terima kasih.                                                                                                 Pengarah

                                                                                                                                   Jabatan Kejuruteraan

                                                                                                                                   Majlisn Perbandaran Nilai     

 

 

Validity Date: 
Isnin, 27 November 2017 to Ahad, 31 Disember 2017
Kemaskini Terakhir: Selasa, 19 Februari 2019 - 5:09pm