MENU

No. Rujukan Tender     :     MPN/NS/6/2017

Tawaran Untuk : Cadangan Membina Dan Menyiapkan Sebuah Pusat Komuniti Rantau, Daerah Seremban, Negeri Sembilan

 

Telah dibuka di Pejabat Majlis Perbandaran Nilai pada 26.10.2017 dan harga - harga tawaran yang diterima adalah seperti berikut :

Bil Harga Tawaran Kerja
(RM)
Harga Kenaan GST (RM) Harga Tawaran Keseluruhan (RM) Tempoh Masa Tawaran (Minggu)
1. 2,900,540.00 174,032.40 3,074,572.40 36 Minggu
2. 2,905,680.00 174,340.80 3,080,020.80 36 Minggu
3. 3,050,106.00 183,006.36 3,233,112.36 23 Bulan
4. 3,468,890.60 208,133.43 3,677,024.03 32 Minggu
5. 3,470,208.83 208,212.53 3,678,421.36 18 Bulan
6. 3,498,890.60 209,933.43 3,708,824.03 32 Minggu
7. 3,570,622.00 214,237.32 3,784,859.32 96 Minggu
8. 3,701,624.00 222,097.44 3,923,721.44 52 Minggu
9. 3,793,045.00 227,582.70 4,020,627.70 52 Minggu
10. 3,850,000.00 231,000.00 4,081,000.00 70 Minggu
11. 3,850,210.20 231,012.61 4,081,222.81 52 Minggu
12. 4,200,200.00 252,012.00 4,452,212.00 72 Minggu
13. 4,263,308.00 255,798.48 4,519,106.48 40 Minggu
14. 4,500,000.00 - 4,500,000.00 60 Minggu
15. 4,600,000.00 276,000.00 4,876,000.00 64 Minggu
16. 4,605,114.00 276,306.84 4,881,420.84 42 Minggu

Harga - harga tawaran di atas adalah harga - harga yang tercatat pada dokumen - dokumen tawaran yang diterima dan belum diperiksa. Majlis tidak terikat menerima tender terendah atau mana - mana tender.

 

Tarikh : 27/10/2017                                                                                         Pengarah

                                                                                                                      Jabatan Kejuruteraan, MPN

Validity Date: 
Jumaat, 27 Oktober 2017 to Isnin, 27 November 2017
Kemaskini Terakhir: Selasa, 11 Disember 2018 - 9:18am