MENU

No. Rujukan Tender     :     MPN/NS/8/2017

Tawaran Untuk : Cadangan Kerja - Kerja Memasang Dan Mentauliah Lampu High Mast Dengan Ketinggian 25Meter Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Padang Awam Dewan Rantau, Rantau, Negeri Sembilan

 

Telah dibuka di Pejabat Majlis Perbandaran Nilai pada 02.10.2017 dan harga - harga tawaran yang diterima adalah seperti berikut :

Bil Harga Tawaran Kerja
(RM)
Harga Kenaan GST (RM) Harga Tawaran Keseluruhan (RM) Tempoh Masa Tawaran (Minggu)
1. 1,005,243.40 60,314.60 1,065,558.00 16 Minggu
2. 1,131,740.00 67,904.40 1,199,644.40 12 Minggu
3. 1,190,745.60 71,444.74 1,262,190.34 18 Minggu
4. 1,246,330.00 74,779.80 1,321,109.80 2 Bulan
5. 2,320,000.00 139,200.00 2,459,200.00 8 Bulan

Harga - harga tawaran di atas adalah harga - harga yang tercatat pada dokumen - dokumen tawaran yang diterima dan belum diperiksa. Majlis tidak terikat menerima tender terendah atau mana - mana tender.

 

Tarikh : 02/10/2017                                                                                         Pengarah

                                                                                                                      Jabatan Kejuruteraan, MPN

Validity Date: 
Isnin, 2 Oktober 2017 to Khamis, 2 November 2017