MENU

UNIT AUDIT DALAM (UAD)

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Melaksanakan audit Pengurusan Kewangan, Pengauditan Prestasi dan Audit Pematuhan

15 pengauditan setahun
2.

Melaksanakan Audit MS ISO dan Susulan Audit MS ISO

1 kali setahun

3.

Melaksanakan Audit EKSA

2 kali setahun

4.

Melaksanakan Semakan ke atas Dokumen Star Rating

1 kali setahun

5.

Melaksanakan Pemeriksaan Mengejut

2 kali setahun

6.

Melaksanakan audit Silang Antara Agensi

4 pengauditan setahun

7.

Mengedarkan memo pemberitahuan audit kepada jabatan

3 hari bekerja sebelum pengauditan dijalankan

8.

Laporan pemerhatian audit dikeluarkan setelah tamat kerja-kerja pengauditan

7 hari bekerja selepas kerja pengauditan selesai

9.

Membentangkan laporan audit didalam Mesyuarat Pengurusan

Setiap kali mesyuarat

10.

Melaksanakan pindaan ke atas prosedur MS ISO

3 hari bekerja

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 20 September 2019 - 3:52pm