MENU

JABATAN PELESENAN DAN PEMBERSIHAN

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Memproses dan meluluskan lesen-lesen tred dan perniagaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Tempoh diambil setelah aduan diterima daripada Jabatan Komuniti dan Perhubungan Awam

2.

Memproses dan meluluskan lesen-lesen penjaja dalam tempoh 1 bulan dari tarikh penerimaan dokumen lengkap

Tempoh Pelan diproses diambil setelah permohonan di terima daripada Unit OSC
3.

Memastikan kutipan sampah dibuat 3 kali seminggu, pemotongan rumput dibuat 2 kali dan pembersihan longkang dilakukan sebulan sekali

Tempoh di ambil Januari – Disember 2015

 

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Membuat pengemaskinian kandungan laman web sekurang-kurangnya 5 kandungan setiap bulan untuk makluman orang awam

Bilangan Kandungan
2.

Menyelesaikan setiap aduan yang melibatkan masalah sistem aplikasi dalam tempoh 14 hari bekerja bagi penyelesaian dalaman manakala 21 hari bekerja bagi penyelesaian luaran

14 hari dalaman

21 hari luaran

3.

Menyelesaikan aduan perkakasan atau perisian komputer dalam masa 5 hari bekerja bagi penyelesaian dalaman dan 21 hari bekerja bagi penyelesaian luaran

5 hari dalaman

21 hari luaran

4.

Melakukan bayaran kepada kontraktor atau pembekal dalam tempoh 14 hari dari tarikh tuntutan diterima

Hari

5.

Memastikan semua perkhidmatan online dapat dicapai secara berterusan (24 jam x 7 hari)

Hari

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 20 September 2019 - 3:52pm