MENU

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Memproses dan meluluskan permohonan pelan-pelan yang lengkap berkaitan dengan pelan kilang, perumahan, komersil, tambahan dan ubahsuai dalam tempoh 3 bulan. (MPN 431) – Merujuk kepada ISO MS 9001:2008 semua permohonan menepati tempoh masa tidak melebihi 90 hari.

3 bulan
2.

Memproses dan meluluskan permohonan tambahan dan ubah suai bangunan kediaman dalam tempoh masa 1 bulan dari tarikh penerimaan yang lengkap dan mematuhi syarat. (MPN 434)

1 bulan

3.

Memproses permohonan pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan Borang E dan syarat-syarat Majlis dipatuhi.

14 hari

4.

Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap aduan awam dari pelbagai kategori dalam tempoh 2 minggu .

2 Minggu

5.

Pengeluaran notis bagi pemeriksaan bangunan dalam tempoh 30 hari untuk notis pertama, 14 hari notis kedua dan 7 hari notis ketiga.

30 hari

14 hari

7 hari

 

JABATAN KEJURUTERAAN

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Memproses dan meluluskan permohonan kerja tanah, infrastuktur dan lampu jalan dalam tempoh 90 hari dari tarikh terima permohonan.

-
2.

Membuat lawatan dan membuat perakuan berhubung infrastuktur bagi sokongan CFO/CCC dalam masa 7 hari bekerja daripada tarikh lawatan.

-

3.

Memproses permohonan penyerahan infrastuktur dan lampu jalan daripada pemaju dalam masa 7 hari waktu bekerja dari tarikh terima permohonan.

-

4.

Memproses permohonan pemasangan lampu jalan awam dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan.

-

5.

Memproses permohonan permit kerja berhubung dengan permohonan penamaan/pengalihan kemudahan awam dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh terima permohonan.

-

6.

Memproses aduan awam dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan di Jabatan.

-

7.

Memproses pendaftaran kontraktor tempatan bagi Awam, Elektrik, Mekanikal (kelas G1 dan G2) dalam masa 7 hari bekerja.

-

8.

Memproses pengurusan pembayaran bagi kerja yang telah dijalankan ke Jabatan Kewangan dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dan dokumen lengkap.

-

9.

Pemberitahuan kepada kontraktor bagi senarai kontraktor yang menyertai projek secara tender dalam masa 1 hari bekerja dari tarikh tutup penghantaran tender.

-

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 20 September 2019 - 3:52pm