MENU

JABATAN TAMAN DAN LANDSKAP

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Memproses aduan awam berhubung dengan cantasan pokok dalam masa tempoh 2 minggu.

Tempoh diambil setelah aduan diterima daripada Jabatan Komuniti dan Perhubungan Awam

2.

Memproses kelulusan Pelan Landskap dalam tempoh 60 hari (2 bulan) atau kurang dari tarikh permohonan

Tempoh Pelan diproses diambil setelah permohonan di terima daripada Unit OSC
3.

Menyediakan sebut harga pengindahan dan penyelenggaraan cantasan di dalam kawasan operasi MPN

Tempoh di ambil Januari – Disember 2015

4.

Memproses aduan awam berhubung dengan cantasan pokok dalam masa tempoh 2 minggu.

 

Tempoh diambil setelah aduan diterima daripada Jabatan Komuniti dan Perhubungan Awam

 

JABATAN KOMUNITI DAN PERHUBUNGAN AWAM

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Menerima, merekod dan menyalurkan aduan awam yang diterima daripada pelanggan kepada Jabatan yang berkaitan dalam masa 3 hari bekerja.

Di dalam masa 3 hari bekerja
2.

Menguruskan tempahan bahan bercetak seperti kain rentang papan iklan, kain rentang dan banting sempena Hari Kebesaran, Sambutan Perayaan dan Majlis-Majlis Rasmi

Semua papan iklan dan banting siap dipasang 1 minggu sebelum perayaan / sebelum majlis berlangsung

3.

Menguruskan Permohonan Bantuan Sewa Rumah Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB) dan menyalurkan permohonan tersebut kepada Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.

Semua permohonan dihantar kepada KPKT

4.

Mengadakan program komuniti dan Local Agenda 21 (LA 21)

Jumlah program mengikut perancangan dan kelulusan Pihak Pengurusan MPN

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 20 September 2019 - 3:52pm