MENU

JABATAN PENILAIAN HARTANAH

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Memastikan agar mana-mana pegangan di dalam kawasan Majlis Perbandaran Nilai yang telag diberikan Sijil Kelayakan Menduduki (CFO) atau Sijil Perakuan Siap (CCC) dikenakan Cukai Taksiran untuk dikuatkuasakan pada setengah tahun berikutnya.

-
2.

Memastikan setiap permohonan tukar nama dan alamat pemilik beserta dokumen yang lengkap disempurnakan dalam tempoh 14 hari waktu bekerja dari tarikh penerimaan permohonan

-

3.

Memastikan setiap permohonan surat pengesahan Cukai Taksiran beserta dokumen yang lengkap disempurnakan dalam tempoh 3 hari waktu bekerja dari tarikh penerimaan permohonan

-

 

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran merancang yang lengkap dalam tempoh 90 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

90 hari
2.

Memproses dan meluluskan permohonan menamakan taman, jalan dan menomborkan rumah/premis dalam tempoh 90 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap

90 hari

3.

Memberi ulasan perancangan ke atas pelan infrastuktur dan bangunan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan daripada jabatan berkaitan.

2 minggu

4.

Memberi ulasan dasar bagi permohonan pembangunan tanah dalam kawasan Majlis Perbandaran Nilai kepada Pejabat Tanah Seremban dalan tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan.

2 minggu

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 20 September 2019 - 3:52pm