MENU

JABATAN KEWANGAN

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Bil Cukai Taksiran dikemukakan kepada pemilik harta.

2 kali setahun
2.

Menguruskan pembayaran bil-bil pembekal / kontraktor dari tarikh dokumen diterima lengkap oleh jabatan berkaitan.

7 hari bekerja

3.

Menguruskan pembayaran bil-bil Cukai Taksiran dan lesen-lesen jika bil-bil / borang telah lengkap.

2 minit

 

JABATAN UNDANG - UNDANG DAN PENGUATKUASAAN

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Memberi nasihat dan maklumat perundangan kepada jabatan-jabatan di Majlis Perbandaran Nilai.

12 Kali setahun
2.

Menggubal, meminda dan menterjemah Akta, Undang-Undang Kecil, Enakmen-Enakmen, Perintah-Perintah, Kaedah-Kaedah dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.

2 Kali setahun

3.

Menyelia dan menggubal dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang seperti perjanjian dan kontrak.

14 hari tempoh semakan / konsultasi

4.

Mengendalikan urusan pendakwaan bagi kesalahan yang dilakukan dibawah Undang-Undang yang berkuatkuasa

30 hari sehingga disebut ke Mahkamah

5.

Menyelia dan menyelaras kes-kes sivil yang melibatkan Majlis dalam tempoh 14 hari.

14 hari

6.

Menggubal Notis-Notis dan Peraturan-Peraturan berkaitan dengan Penguatkuasaan Undang-Undang satu kali setahun.

1 Kali setahun (Perbincangan)

7.

Mengadakan taklimat perundangan dan memberi latihan perundangan kepada jabatan-jabatan yang telibat dalam menguatkuasakan Undang-Undang.

12 Kali setahun

8.

Menyediakan risalah perundangan untuk makluman dan panduan orang awam dari semasa ke semasa. Memastikan denda untuk kompaun dikenakan dengan adil dan saksama.

2 Kali setahun

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 20 September 2019 - 3:52pm