MENU

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Memastikan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pentadbiran dan Kewangan, Mesyuarat Pengurusan dan lain-lain mesyuarat utama jabatan dilaksanakan mengikut Jadual/Taqwim.

 • Mesy. Pengurusan = 12 kali
 • Mesy. JKPK = 12 kali
 • Mesy. JKPAK = 4 kali
Mengikut Jadual/Taqwim
2.

Memastikan Sebut Harga dan Tender (Bekalan dan Perkhidmatan) diselesaikan pada bulan April tahun semasa. (Pakaian Seragam, Alat Tulis, Alat Tulis Komputer dan Bekalan Kasut)

April
(Tahun Semasa)

3.

Memastikan semua bil-bil Utiliti MPN diproses untuk pembayaran dalam tempoh 7 hari dari terima bil/inbois dan dokumen lengkap daripada pembekal.

7 hari

4.

Memastikan keupayaan pembekal memenuhi keperluan Majlis dengan mencapai petunjuk prestasi 80% pembekal berdaftar mendapat gred A & B.

80%
(Gred A & B)

5.

Menguruskan permohonan penyewaan harta-harta (Bangunan Rumah Kedai) Majlis dalam tempoh 30 hari dari permohonan.

30 hari

6.

Memastikan semua bayaran balik deposit i tempahan penyewaan dewan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja dan dokumen lengkap selepas permohonan diterima.

7 hari

7.

Memastikan pendaftaran aset didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh penerimaan dokumen lengkap dari pembekal atau jabatan.

2 minggu

8.

Memastikan urusan pengambilan dan pelantikan pegawai/kakitangan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan selepas iklan ditutup.

 1. Iklan jawatan kosong
 2. Ujian fizikal
 3. Temuduga
 4. Surat tawaran kerja

 

9.

Memastikan semua pegawai/kakitangan menghadiri kursus sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam setahun.

 1. Kursus dalaman
 2. Kursus luaran
 3. Lawatan sambil belajar
 4. Kehadiran kursus
 5. Borang penilaian kursus

 

10.

Memastikan setiap penyediaan kes-kes tatatertib biasa tidak melebihi 6 bulan setelah menerima laporan lengkap bagi setiap peringkat tindakan Kertas Kerja Tatatertib.

 

 1. Laporan audit/ketua jabatan
 2. Laporan perakam waktu
 3. Keputusan Mesyuarat Lembaga
 4. Kenaikan Pangkat
11.

Memastikan dokumen-dokumen persaraan dikemukakan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA tidak lewat dari (3) tiga bulan sebelum tarikh persaraan pegawai/kakitangan setelah dokumen lengkap diterima.

 1. Dokumen persaraan
 2. Buku Rekod Perkhidmatan

 

12.

Memastikan urusan pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen disempurnakan dalam tempoh 1 hingga 3 tahun dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

 1. Keputusan peperiksaan perkhidmatan
 2. Hadir Program Tranformasi Minda (PTM)
Kemaskini Terakhir: Selasa, 10 Disember 2019 - 2:16pm