MENU

Misi Majlis Perbandaran Nilai

Memberi perkhidmatan kawalan pembangunan, pengurusan cukai, kawalan kebersihan, perkhidmatan Bandar, kawalan perniagaan, penguatkuasa dan penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam dengan cekap dan berkesan kepada penduduk - penduduk tempatan dan industri selaras dengan hasrat untuk menjadikan Majlis Perbandaran Nilai sebagai kawasan maju perindustrian.

 

Visi Majlis Perbandaran Nilai

Menjadikan Majlis Perbandaran Nilai sebuah Perbandaran yang mampan dengan pembangunan yang terkawal, berdaya maju, selamat, indah dan selesa kepada penduduk, pelabur dan peniaga.

Kemaskini Terakhir: Selasa, 10 Disember 2019 - 2:16pm