MENU

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

VISI

  • Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat yang mampu mendorong ke arah penggunaan teknologi terkini.

MISI

  • Membangunkan dan menyelenggara prasarana Teknologi Maklumat melalui integrasi maklumat antara jabatan secara automasi pejabat.

OBJEKTIF

  • Merancang, membangunkan, melaksanakan dan menyelenggara program teknologi maklumat untuk Majlis Perbandaran Nilai.
  • Menyediakan latihan dan meningkatkan kefahaman kepada kakitangan Majlis Perbandaran Nilai dalam penggunaan komputer.
  • Membekalkan dan menyelenggara perkakasan komputer selaras dengan keperluan jabatan - jabatan lain di Majlis Perbandaran Nilai.

PIAGAM PELANGGAN

  • Mengemaskini laman web Majlis Perbandaran Nilai untuk orang ramai mendapatkan perkhidmatan dalam talian.
  • Memberi latihan kepada kakitangan Majlis Perbandaran Nilai mengikut keperluan semasa.
  • Menyelesaikan setiap aduan yang melibatkan perisian komputer dalam tempoh 14 hari dan perkakasan komputer dalam tempoh 30 hari.
  • Bersedia membantujabatan dan mengenalpasti peraturan kerja yang perlu dikomputerisasikan dari masa ke semasa mengikut keperluan.