MENU

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

MISI

 • Menjadikan pentadbiran / pengurusan jabatan yang sistematik dalam memberikan perkhidmatan cemerlang kepada pelanggan kearah sebuah struktur pentadbiran jabatan yang cekap seiring dengan teknologi pada masa hadapan.

VISI

 • Menjadikan bahagian pentadbiran dan sumber manusia sebuah jabatan yang memberikan khidmat terbaik kepada semua pelanggan yang berurusan yang berteraskan kemajuan IT dan menjadikan contoh kepada jabatan – jabatan didalam Majlis Perbandaran Nilai.

OBJEKTIF

 • Bertanggungjawab memastikan pentadbiran Am jabatan dijalankan dengan baik mengikut peraturan – peraturan / pekeliling – pekeliling yang telah digariskan atau digunapakai disamping itu aspek – aspek perkhidmatan yang perangkumi personal kakitangan dilakukan dengan adil untuk kebaikan pegawai dan kakitangan majlis.

PIAGAM PELANGGAN

 1. Memberi layanan mesra dan adil lagi saksama ke atas setiap pelanggan yang berurusan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
   
 2. Mengambil tindakan segera keatas setiap aduan yang dikemukakan oleh orang ramai dalam tempoh tujuh (7) hari.
   
 3. Mengeluarkan surat akuan terima sebagai tanda tindakan sedang diambil terhadap semua aduan yang dikemukakan oleh orang ramai dalam tempoh 7 hari.
   
 4. Memastikan pentadbiran jabatan,keadaan kebersihan dan keselamatan pejabat berada pada tahap terbaik dan memuaskan.
   
 5. Memastikan keperluan asas pegawai/kakitangan dalam menjalankan tugas seperti alat – alat tulis/peralatan pejabat disediakan dengan jumlah yang secukupnya.
   
 6. Memastikan semua harta – harta sewaan majlis diseliakan dengan teratur dan dalam keadaan terbaik untuk digunakan apabila ada penggunaan oleh orang awam.
   
 7. Menguruskan dan menyelesaikan masalah perjawatan/perhidmatan personal kakitangan dari segi perlantikan, pengesahan jawatan, kemasukan dalam jawatan berpencen, permohonan cuti, kursus dan latihan, disiplin dan tatatertib dengan penuh adil mengikut peraturan dan tepat dalam masa yang ditetapkan.
Kemaskini Terakhir: Selasa, 10 Disember 2019 - 2:16pm