MENU

VISI

 • Mengekalkan keharmonian masyarakat dalam persekitaran undang-undang yang dinamik dan mampan.

MISI

 • Bertanggungjawab memberi nasihat perundangan, membuat dan menggubal serta menyelia undang-undang kecil untuk Majlis. Seterusnya menguatkuasa undang-undang di dalam kawasan urus tadbir Majlis termasuklah mengeluarkan kompaun dan mengambil tindakan mahkamah.

OBJEKTIF

 • Menyediakan perkhidmatan perundangan dan menjalankan penguatkuasaan untuk Majlis serta orang awam demi mengekalkan keharmonian, keselesaan dan keselamatan selaras dengan undang-undang yang berkuatkuasa.
 • Punca kuasa:
  1. Pengwujudan
   • Waran Perjawatan
   • Waran Peruntukan
     
  2. Sumber Kuasa
   • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
   • Akta Jalan Duti Bangunan 1974 (Akta 133)
   • Akta Rancang Bandar Desa 1976 (Akta 172)
   • Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
   • Undang-Undang Kecil dan peraturan-peraturan yang dibuat dibawah undang-undang tersebut

FUNGSI & PERANAN

Pentadbiran & Pendakwaan

 • Menguruskan hal ehwal pentadbiran jabatan.
 • Menyediakan draf perjanjian atau menyemak draf perjanjian
 • Menjalankan tindakan pendakwaan
 • Menguruskan koordinasi dengan Peguam Penel dalam kes kes sivil
 • Mengubal undang undang subsidiari
 • Mengawal selia operasi sistem kompaun
 • Menguruskan penyampaian notis dan saman mahkamah
 • Memberi taklimat dan nasihat perundangan

Penguatkuasaan

 • Penguatkuasaan undang - undang
 • Rondaan seluruh kawasan MPN
 • Siasatan aduan
 • Operasi roboh bangunan
 • Aduan awam
 • Operasi jentera berat
 • Operasi penjaja tanpa lesen
 • Operasi haiwan merayau
 • Operasi bersepadu
 • Operasi halangan
 • Penyampaian saman
 • Kawalan keselamatan
 • Turunkan Kain Rentang/Banting

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 15 November 2019 - 6:53pm