MENU

VISI

  • Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat yang mampu mendorong ke arah penggunaan teknologi terkini.

MISI

  • Membangunkan dan menyelenggara prasarana Teknologi Maklumat melalui integrasi maklumat antara jabatan secara automasi pejabat.

OBJEKTIF

  • Merancang, membangunkan, melaksanakan dan menyelenggara program teknologi maklumat untuk Majlis Perbandaran Nilai.
  • Menyediakan latihan dan meningkatkan kefahaman kepada kakitangan Majlis Perbandaran Nilai dalam penggunaan komputer.
  • Membekalkan dan menyelenggara perkakasan komputer selaras dengan keperluan jabatan - jabatan lain di Majlis Perbandaran Nilai.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 23 Februari 2018 - 4:24pm