MENU

VISI

 • Pembudayaan ICT sebagai pemangkin kecemerlangan penyampaian perkhidmatan digital MPN ke arah bandaraya maju 2020.

MISI

 • Memperluaskan penggunaan ICT bagi memastikan penyediaan perkhidmatan digital MPN yang fleksibel, efektif dan selamat untuk mencapai bandaraya maju 2020.

OBJEKTIF

 • Merancang, membangunkan, melaksanakan dan menyelenggara program teknologi maklumat untuk Majlis Perbandaran Nilai.
 • Menyediakan latihan dan meningkatkan kefahaman kepada kakitangan Majlis Perbandaran Nilai dalam penggunaan komputer.
 • Membekalkan dan menyelenggara perkakasan komputer selaras dengan keperluan jabatan - jabatan lain di Majlis Perbandaran Nilai.

FUNGSI & PERANAN

 • —Membangun dan menyelenggara sistem aplikasi dan perkhidmatan online.
 • —Membangun laman web rasmi Majlis Perbandaran Nilai dan mengemaskini kandungan serta maklumat terkini dari semasa ke semasa.
 • —Menguatkuasakan pelaksanaan DKICT dan memastikan DKICT dipatuhi.
 • —Melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT.
 • —Menyelia sistem pangkalan data serta melaksanakan backup dan restore bagi sistem aplikasi dan data secara berkala.
 • —Menyelia dan memantau kebolehcapaian sistem rangkaian, keberkesanan sistem keselamatan dan pengoperasian bilik server.
 • —Menyelenggara sistem rangkaian tanpa wayar (wireless).
 • —Menjalankan penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT secara berkala.
 • —Menyelia dan memantau pengoperasian Sistem Pemantauan Kamera Litar Tertutup (CCTV).
Kemaskini Terakhir: Khamis, 12 Disember 2019 - 3:09pm