MENU

MISI

Memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan landskap dan persekitaran bagi menjana kehidupan yang lebih harmoni serta memberi imej dan identiti tersendiri bagi sesuatu kawasan.

 

VISI

Mengwujudkan sebuah Bandar Dalam Taman melalui pembangunan landskap yang berkualiti dan menyeluruh bagi memenuhi keperluan dan kesejahteraan hidup rakyat.

 

OBJEKTIF

Merancang dan melaksanakan program-program pengindahan dan menjana persekitaran semulajadi yang lebih harmoni di kawasan Majlis Perbandaran Nilai selaras dengan pembangunan.

 

FUNGSI & PERANAN

 • —Memproses kelulusan pelan landskap.
 • —Merancang projek-projek pembangunan landskap.
 • —Mengawasi kerja-kerja penswastaan landskap.
 • —Memantau kerja-kerja landskap yang dilaksanakan.
 • —Menyiasat aduan awam yang diterima.
 • —Menyediakan program-program penyelenggaraan dan laporan kerja.
 • —Penyediaan sebutharga dan tender.
 • —Melaksanakan inventori dan program penyelenggaraan taman-taman awam dan taman-taman permainan kanak-kanak.
 • —Menjalankan kerja-kerja pengurusan.
 • —Menjawab surat-surat aduan dan perkara-perkara berkaitan landskap.
 • —Menerima dan mengambil aduan awam.
 • —Menguruskan hal-hal berkaitan Jabatan Landskap.
 • —Memproses kelulusan pelan landskap