MENU

MISI

 • Memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan landskap dan persekitaran bagi menjana kehidupan yang lebih harmoni serta memberi imej dan identiti tersendiri bagi sesuatu kawasan.

 

VISI

 • Mewujudkan sebuah Bandar Dalam Taman melalui pembangunan landskap yang berkualiti dan menyeluruh bagi memenuhi keperluan dan kesejahteraan hidup rakyat.

 

OBJEKTIF

 • Merancang dan melaksanakan program-program pengindahan dan menjana persekitaran semulajadi yang lebih harmoni di kawasan Majlis Perbandaran Nilai selaras dengan pembangunan.

 

FUNGSI & PERANAN

 • —Memproses kelulusan pelan landskap.
 • —Merancang projek-projek pembangunan landskap.
 • —Mengawasi kerja-kerja penswastaan landskap.
 • —Memantau kerja-kerja landskap yang dilaksanakan.
 • —Menyiasat aduan awam yang diterima.
 • —Menyediakan program-program penyelenggaraan dan laporan kerja.
 • —Penyediaan sebutharga dan tender.
 • —Melaksanakan inventori dan program penyelenggaraan taman-taman awam dan taman-taman permainan kanak-kanak.
 • —Menjalankan kerja-kerja pengurusan.
 • —Menjawab surat-surat aduan dan perkara-perkara berkaitan landskap.
 • —Menerima dan mengambil aduan awam.
 • —Menguruskan hal-hal berkaitan Jabatan Landskap.
 • —Memproses kelulusan pelan landskap
Kemaskini Terakhir: Selasa, 10 Disember 2019 - 2:16pm