MENU

VISI

  • Mewujudkan persekitaran kehidupan manusia yang bekualiti di seluruh petempatan di kawasan Majlis Perbandaran Nilai demi menjamin keperluan generasi masa hadapan.

MISI

  • Menjadi pusat bagi mengawal dan merancang pembangunan dalam perancangan Bandar dan desa. luan generasi masa hadapan.

OBJEKTIF

  • Merangka satu corak perancangan bandar yang efisien, teratur dan menyelaraskan bentuk-bentuk pembangunan seiring dengan kepesatan pembangunan Majlis Perbandaran Nilai.

 

FUNGSI & PERANAN

  • Memproses permohonan kebenaran merancang.
  • Memproses permohonan menamakan taman, jalan dan nombor rumah / bangunan.
  • Menyelia penyediaan rancangan tempatan dan rancangan kawasan khas.
  • Mengatur, mengawal dan merancang pemajuan dan penggunaan tanah dan bangunan di dalam kawasan Majlis Perbandaran Nilai.
  • Merancang keperluan penyediaan kemudahan awam di kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Nilai.

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 12 Disember 2019 - 3:09pm