MENU

VISI

  • Menjadikan Jabatan Penilaian Hartanah sebagai sebuah jabatan yang efisien, berkualiti dan telus serta berorintasikan teknologi maklumat bagi memastikan cukai taksiran yang dikenakan adalah berpatutan dan tepat.

MISI

  • Memastikan setiap pegangan di dalam kawasan pentadbiran dikenakan cukai taksiran yang sepatutnya dan menguruskan harta-harta Majlis serta rekod-rekod penilaian dengan cekap dan sempurna

OBJEKTIF

  • Untuk mengenakan Cukai Taksiran ke atas semua pegangan yang terdapat di dalam kawasan Majlis serta menguruskan harta-harta Majlis dan rekod-rekod penilaian dengan cekap dan sempurna.

 

FUNGSI & PERANAN

  • Membuat Penilaian Cukai Taksiran ke atas semua pegangan di dalam kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Nilai.
  • Membuat Penilaian bagi Tuntutan Caruman Bantuan Kadar ke atas harta-harta Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
  • Membuat pertukaran nama dan alamat bagi akaun-akaun Cukai Taksiran.
  • Memproses Tuntutan Bayaran Balik Cukai Taksiran (Remisi) bagi bangunan-bangunan kosong.

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 12 Disember 2019 - 3:09pm