MENU

VISI

 • Menjadikan bahagian pentadbiran dan sumber manusia sebuah jabatan yang memberikan khidmat terbaik kepada semua pelanggan yang berurusan yang berteraskan kemajuan IT dan menjadikan contoh kepada jabatan – jabatan didalam Majlis Perbandaran Nilai.

 

MISI

 • Menjadikan pentadbiran / pengurusan jabatan yang sistematik dalam memberikan perkhidmatan cemerlang kepada pelanggan kearah sebuah struktur pentadbiran jabatan yang cekap seiring dengan teknologi pada masa hadapan.

 

OBJEKTIF

 • Bertanggungjawab memastikan pentadbiran Am jabatan dijalankan dengan baik mengikut peraturan – peraturan / pekeliling – pekeliling yang telah digariskan atau digunapakai disamping itu aspek – aspek perkhidmatan yang perangkumi personal kakitangan dilakukan dengan adil untuk kebaikan pegawai dan kakitangan majlis.

 

FUNGSI & PERANAN

 • —Menguruskan pentadbiran Majlis
 • —Melaksanakan tugas-tugas Pentadbiran Am
 • —Mengendalikan pengurusan tenaga manusia
 • —Menguruskan perolehan jabatan (Perkhidmatan dan Bekalan)
 • —Mengurusetia dan menyelaras mesyuarat-mesyuarat  berkaitan diperingkat Majlis dan luar
 • —Menyelaras operasi  dan pelaksanaan aktiviti Majlis
 • —Menggubal dan merangka dasar dan halatuju Majlis
 • —Koordinasi/Penyelaras diantara jabatan-jabatan (mengikut Akta 171)
 • —Pelaksanaan Rancangan Strategik Perhubungan awam
 • —Merancang dan melaksanakan program-program baru yang dipertanggungjawabkan kepada Majlis
Kemaskini Terakhir: Selasa, 3 Disember 2019 - 12:43pm