MENU

VISI

Menjadikan bahagian pentadbiran dan sumber manusia sebuah jabatan yang memberikan khidmat terbaik kepada semua pelanggan yang berurusan yang berteraskan kemajuan IT dan menjadikan contoh kepada jabatan – jabatan didalam Majlis Perbandaran Nilai.

 

MISI

Menjadikan pentadbiran / pengurusan jabatan yang sistematik dalam memberikan perkhidmatan cemerlang kepada pelanggan kearah sebuah struktur pentadbiran jabatan yang cekap seiring dengan teknologi pada masa hadapan.

 

OBJEKTIF

Bertanggungjawab memastikan pentadbiran Am jabatan dijalankan dengan baik mengikut peraturan – peraturan / pekeliling – pekeliling yang telah digariskan atau digunapakai disamping itu aspek – aspek perkhidmatan yang perangkumi personal kakitangan dilakukan dengan adil untuk kebaikan pegawai dan kakitangan majlis.

 

FUNGSI & PERANAN

  • —Menguruskan pentadbiran Majlis
  • —Melaksanakan tugas-tugas Pentadbiran Am
  • —Mengendalikan pengurusan tenaga manusia
  • —Menguruskan perolehan jabatan (Perkhidmatan dan Bekalan)
  • —Mengurusetia dan menyelaras mesyuarat-mesyuarat  berkaitan diperingkat Majlis dan luar
  • —Menyelaras operasi  dan pelaksanaan aktiviti Majlis
  • —Menggubal dan merangka dasar dan halatuju Majlis
  • —Koordinasi/Penyelaras diantara jabatan-jabatan (mengikut Akta 171)
  • —Pelaksanaan Rancangan Strategik Perhubungan awam
  • —Merancang dan melaksanakan program-program baru yang dipertanggungjawabkan kepada Majlis