MENU

VISI

 • Menjadi sebuah jabatan contoh yang dapat membantu memenuhi hasrat Majlis Perbandaran Nilai untuk menyediakan pengurusan kewangan yang cekap dan berwibawa

MISI

 • Memastikan semua kutipan hasil dan perbelanjaan Majlis Perbandaran Nilai dilaksanakan mengikut tatacara kewangan yang berkuatkuasa

 

OBJEKTIF

 • Menyediakan pengurusan hasil dan perbelanjaan yang cekap dan berkesan selaras dengan Arahan Perbendaharaan serta peraturan yang ditetapkan untuk mencapai kepuasan pelanggan.

 

FUNGSI & PERANAN

Bahagian Hasil

 • Menerima semua jenis wang awam dan mengeluarkan resit-resit rasmi Kerajaan. Hasil–hasil Majlis adalah seperti cukai taksiran, bayaran lesen dan permit, perkhidmatan pelan dan sebagainya.
 • Mengurus dan menerima bayaran secara berkomputer dan sistem pembayaran elektronik (e-payment) melalui agensi-agensi kutipan yang dilantik. 
 • Mengurus pengebilan cukai taksiran. 
 • Pengurusan dan penyelarasan dengan agensi-agensi yang dilantik dalam perlaksanaan e-payment termasuk caj perkhidmatan, komisen, sewaan dan caj talian. 
 • Menyelenggara dan mengemaskini data kutipan luar dan kutipan agensi serta resit-resit pembayaran. 
 • Menyelaras cukai taksiran (pembatalan, kenaikan dan penurunan nilai, dan lain-lain) di antara Jabatan Kewangan dan Jabatan Penilaian Hartanah. 
 • Menyelenggara dan merekod cek tak laku yang diterima dari bank.

Bahagian Kewangan

 • Mengurus Panjar Wang Runcit.
 • Mengurus pembayaran gaji, elaun, upah, KWSP dan lain-lain potongan gaji kakitangan. 
 • Menyediakan sijil gaji akhir kakitangan dan menguruskan penyediaan penyata gaji bagi setiap bulan.
 • Menguruskan kenyataan tuntutan perjalanan dan tuntutan elaun lebih masa. 
 • Menguruskan pembayaran semua jenis bekalan, perkhidmatan, penyelenggaraan dan lain-lain.
 • Mengurus dan mengemaskini buku vot. 
 • Menyelenggara daftar bil, daftar deposit termasuk rekod pembatalan cek.

Bahagian Akaun & Belanjawan

 • Mengawal perbelanjaan mengurus dan pembangunan mengikut anggaran yang diluluskan.
 • Menyedia dan mengemaskini akaun dan laporan bulanan serta tahunan Majlis. 
 • Menyediakan laporan / maklumat kewangan untuk Jabatan Audit dan lain – lain jabatan yang berkaitan.
Kemaskini Terakhir: Selasa, 3 Disember 2019 - 12:43pm