MENU

VISI

 • Menjadikan kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Nilai sebagai sebuah pusat pembangunan yang terancang, selesa dan seimbang dari segi sosial dan fizikal menjelang 2020.

MISI

 • Memastikan pembangunan di dalam Majlis Perbandaran Nilai terkawal dan selaras dengan perkembangan di sekelilingnya di dalam mewujudkan pembangunan yang sistematik dan teratur untuk keselesaan penduduk setempat

OBJEKTIF

 • Mengawal dan menyelaras pembangunan ke arah mewujudkan bandar yang sistematik, teratur dan mesra alam untuk keselesaan penduduk setempat.

 

FUNGSI & PERANAN

 • Memproses permohonan kelulusan pelan :
 1. Permohonan Cadangan Baru & Tambahan
 2. Permohonan Melanjutkan Tempoh Kelulusan Pelan
 3. Permohonan Pelan Pindaan
 4. Kebenaran Khas Memulakan Kerja-Kerja Binaan Sebelum Pelan Diluluskan.
 5. Permit Bangunan Sementara & Tapak Jualan
 • Memproses Permohonan Sijil Kelayakan Menduduki ( CFO ) dan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan ( CCC )
 • Menangani Aduan Awam berkaitan dengan Bangunan
 • Merekabentuk projek-projek pembangunan dan kemudahan awam di kawasan Majlis Perbandaran Nilai
 • Penguatkuasaan ke atas bangunan yang melanggar syarat dan di bina tanpa kebenaran Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Nilai.
Kemaskini Terakhir: Khamis, 12 Disember 2019 - 3:09pm