MENU

VISI

 -

MISI

 -

OBJEKTIF

Mengawal dan menyelaras pembangunan ke arah mewujudkan bandar yang sistematik, teratur dan mesra alam untuk keselesaan penduduk setempat.

 

FUNGSI & PERANAN

  • Memproses permohonan kelulusan pelan :
  1. Permohonan Cadangan Baru & Tambahan
  2. Permohonan Melanjutkan Tempoh Kelulusan Pelan
  3. Permohonan Pelan Pindaan
  4. Kebenaran Khas Memulakan Kerja-Kerja Binaan Sebelum Pelan Diluluskan.
  5. Permit Bangunan Sementara & Tapak Jualan
  • Memproses Permohonan Sijil Kelayakan Menduduki ( CFO ) dan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan ( CCC )
  • Menangani Aduan Awam berkaitan dengan Bangunan
  • Merekabentuk projek-projek pembangunan dan kemudahan awam di kawasan Majlis Perbandaran Nilai
  • Penguatkuasaan ke atas bangunan yang melanggar syarat dan di bina tanpa kebenaran Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Nilai.