MENU

JANUARI - DISEMBER 2018

Bil.

Nama Perkhidmatan 

Bilangan Transaksi (Januari - Ogos 2018)

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet

3,625

4,943 1,692 2,106 1,333 1,697 4,987 6,116 1,674 1,839 2,181 3,806

35,999

2

Aduan Awam

  • e-Aduan
  • e-Mail
  • Instergrasi SPANS

75

79 156 27 - - - - - - - -

337

3

Aduan Awam
(ePublic)

- - - - 513 1,122 1,744 2,288 2,743 3,413 4,016 4,596

20,408

4 Semakan Status Aduan
(e-Aduan)
153 112 164 81 95 69 93 68 51 78 81 74 1,119

5

Semakan Penyata Cukai Taksiran
(e-Taksiran)

4,904

4,336 2,983 2,348 2,437 2,871 6,284 5,678 2,550 3,880 3,783 6,123

48,177

6

Semakan Penyata Sewaan
(e-Sewaan)

26

31 19 3 20 10 38 22 8 16 33 27

253

7

Semakan Penyata Lesen
(e-Pelesenan)

49

38 19 11 15 5 43 28 11 8 17 60

253

8

Semakan Status 
Kompau Kenderaan
(e-Kompaun)

169

248 74 72 97 78 161 206 70 129 80 144

1,528

9

Semakan Status Bayaran Pembekal
(e-Pembekal)

66

18 16 3 13 14 47 123 22 13 12 29

376

10

Pembayaran Cukai Taksiran, Kompaun Letak Kereta, Permohonan & Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan & Iklan
(e-KL)

0

0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

0

11 Permohonan Sewaan Kemudahan
(e-Tempahan)
0 0 0 0 0 0 45 18 24 24 30 6 147

12

Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan Pasar/Gerai, Kompaun Letak Kereta & Kompaun Pelbagai
(e-Bayaran)

1,339

2,070 351 311 274 132 886 1917 345 395 212 257 8,462

13

Pembayaran Cukai Taksiran
(JomPay)

1,116

1,648 483 763 444 580 2,653 4,209 821 1,013 1,295 2,210

17,235

14

Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan
(OSC Online)

48

54 41 39 54 17 40 42 33 47 44 44

503

Jumlah Keseluruhan

11,570

13,577

5,998 5,764 5,348 6,567 16,988 20,669 8,352 10,855 11,784 17,376

134,848

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 10 Disember 2019 - 2:16pm