MENU

JANUARI - DISEMBER  2017

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Memastikan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pentadbiran dan Kewangan, Mesyuarat Pengurusan dan lain-lain mesyuarat utama jabatan dilaksanakan mengikut Jadual/Taqwim.

  • Mesy. Pengurusan = 12 kali
  • Mesy. JKPK = 12 kali
  • Mesy. JKPAK = 4 kali
Mengikut Jadual / Taqwim

i) 6 kali
ii) 12 kali
iii) 4 kali

70%
100%
100%
- -

i) 6 kali
ii) 12 kali
iii) 4 kali

Memastikan Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ) Mesyuarat Jawatankuasa Latihan dan Mesyuarat Jawatankuasa Intergriti dan Tadbir Urus (JITU) dilaksanakan mengikut Jadual/Taqwim.

 

  • Mesy. Bersama Jabatan = 4 kali
  •  

Mesy.  J/ kuasa Latihan = 2 kali

Mengikut Jadual / Taqwim - - - -  

Memastikan Sebut Harga dan Tender (Bekalan dan Perkhidmatan) diselesaikan pada bulan April tahun semasa. (Pakaian Seragam, Alat Tulis, Alat Tulis Komputer dan Bekalan Kasut)

April
(Tahun Semasa)
11 100% - - 11 bekalan perkhidmatan

Memastikan semua bil-bil Utiliti MPN diproses untuk pembayaran dalam tempoh 7 hari dari terima bil/inbois dan dokumen lengkap daripada pembekal.

7 hari

Astro -12
IWK - 12
TM - 12
Sains - 12
TNB - 12
 

100% - - Astro -12
IWK - 12
TM - 12
Sains - 12
TNB - 12

Memastikan keupayaan pembekal memenuhi keperluan Majlis dengan mencapai petunjuk prestasi 80% pembekal berdaftar mendapat gred A & B.

80%
(Gred A & B)
247 100% 12 -l 247

Menguruskan permohonan penyewaan harta-harta (Bangunan Rumah Kedai) Majlis dalam tempoh 30 hari dari permohonan.

14 hari 30 hari

Memastikan semua bayaran balik deposit, tempahan penyewaan dewan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja dan dokumen lengkap selepas permohonan diterima.

7 hari 150 100% - - -

Memastikan pendaftaran aset didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh penerimaan dokumen lengkap dari pembekal atau jabatan.

2 minggu KEW.PA.2 = 183
KEW.PA.3 = 596
100% - - KEW.PA.2 = 183
KEW.PA.3 = 596

Memastikan urusan pengambilan dan pelantikan pegawai/kakitangan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan selepas iklan ditutup.

6 bulan

80

 

100%

 

- - 80 orang

Memastikan semua pegawai/kakitangan menghadiri kursus sekurang-kurangnya tiga (3) hari dalam setahun.

3 Hari 269 74.72 91 25.28% 360 pegawai / kakitangan

Memastikan setiap penyediaan kes-kes tatatertib biasa tidak melebihi 6 bulan setelah menerima laporan lengkap bagi setiap peringkat tindakan Kertas Kerja Tatatertib.

6 bulan

3

100%
 

 

- -

 

3

Memastikan dokumen-dokumen persaraan dikemukakan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA tidak lewat dari (3) tiga bulan sebelum tarikh persaraan pegawai/kakitangan setelah dokumen lengkap diterima.

3 bulan

4 persaraan 100%
 
- -

4

Memastikan urusan pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen disempurnakan dalam tempoh 1 hingga 3 tahun dari tarikh dokumen lengkap diterima.

1- 3 tahun

3 tahun

4 orang

11 orang

100%
 
- -
  • 4 orang (1-3 tahun)

  • 11 orang (3 tahun)

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 12 Disember 2019 - 3:09pm