MENU

 

Bil
No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga
Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan
1.
Q/51/2016
MOHAMAD CONSTRUCTION
57,970.00
8 MINGGU
2.
Q/75/2016
SAS WAJA ENTERPRISE
99,042.00
6 MINGGU
3.
Q/63/2016
DESA RHU CONSTRUCTION & ENGINEERING
99,534.00
4 MINGGU
4.
Q/46/2016
IBI INDUSTRY
176,256.00
10 MINGGU
5.
Q/39/2016
HIZAM CONSTRUCTION
192,500.00
6 MINGGU
6.
Q/6/2016
ND TEGUH ENTERPRISE
35,500.00
6 MINGGU
7.
Q/72/2016
PEMBINAAN ZAIFUL
31,650.00
7 MINGGU
8.
Q/71/2016
PESAGI BINA ENTERPRISE
38,900.00
7 MINGGU
9.
Q/69/2016
ND TEGUH ENTERPRISE
34,567.00
10 MINGGU
10.
Q/9/2016
MH HITEC CONSTRUCTION
119,300.00
6 MINGGU
11.
Q/5/2016
LAVENDER RESOURCES & CONSTRUCTION
29,800.00
5 MINGGU
12.
Q/10/2016
GTT ENTERPRISE
184,600.00
7 MINGGU
13.
Q/34/2016
ATUMIL ENTERPRISE
167,525.00
8 MINGGU
14.
Q/16/2016
MNO JAYA ENGINEERING
74,300.00
6 MINGGU
15.
Q/17/2016
MNO JAYA ENGINEERING
84,300.00
8 MINGGU
16.
Q/45/2016
STRATEGY CONSTRUCTION
152,250.00
14 MINGGU
17.
Q/79/2016
COGAN ALAM
353,400.00
16 MINGGU
18.
Q/80/2016
KEJURUTERAAN TENAGA UPAYA SDN BHD
228,536.00
8 MINGGU
19.
Q/15/2016
MNHE CONSTRUCTION
49,900.00
1 MINGGU
20.
Q/91/2016
GLOBAL SOLUTION SALES SUPPORT & SERVICES
38,460.00
2 MINGGU
21.
Q/1/2016 (L)
JATIE IMPIAN ENTERPRISE
438,360.00
24 MINGGU
22.
Q/2/2016 (L)
MY TEKNIK SERVICES
301,200.00
24 MINGGU
23.
Q/10/2016 (L)
ASA GOLDEN RESOURCES
373,236.00
10 MINGGU
24.
Q/7/2016 (L)
GABUNGAN SINERGY
134,225.30
10 MINGGU
25.
Q/8/2016 (L)
ABD KARIM AKMA ENTERPRISE
89,525.00
48 HARI
26.
Q/9/2016 (L)
AZAM SURIA INDAH BINA
43,380.00
4 MINGGU
27.
Q/9/2016 (L)
STAR DELTA ENGINEERING SERVICES
103,800.00
4 MINGGU
28.
Q/5/2016 (L)
IKHLAS NURANI ENTERPRISE
48,554.00
3 MINGGU
29.
KES/2/2016
MASHFAH ENTERPRISE
54,900.00
5 MINGGU
30.
KES/3/2016
PEMBORONG DEWA
24,788.00
2 MINGGU
31.
KES/4/2016
MYFZZ ENTERPRISE
20,510.00
4 MINGGU
32.
KES/5/2016
KAYMAR ENTERPRISE
20,518.00
4 MINGGU
33.
KES/6/2016
RUMPUN BUDI ENTERPRISE
40,072.50
4 MINGGU

*Catatan :  Bagi sebutharga yang dibatalkan, kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawa  RESIT ASAL PEMBELIAN dan bagi kontraktor/pembekal yang gagal adalah layak untuk menunut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan.  Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 16 Mei 2016