MENU

FUNGSI

  • Menjalankan auditan ke atas hal ehwal pengurusan kewangan seperti kewujudan suatu transaksi/peristiwa bahawa ia benar-benar berlaku, kesahihan pemilikan harta dan obligasi, ketepatan maklumat kewangan yang direkodkan dari sudut matematik dan mematuhan kewangan serta Arahan Perbendaharaan
  • Menjalankan penyemakan dan penelitian perjalanan operasi pengurusan setiap jabatan untuk memastikan pergerakannya adalah selaras dengan peruntukan undang-undang, peraturan, polisi dan dasar-dasar yang ditetapkan
  • Menjalankan auditan dan mencadangkan tindakan pembetulan bagi perkara-perkara yang didapati terdapat kelemahan dari segi perlaksanaannya serta ketidakpatuhan terhadap undang-undang/ peraturan

 

OBJEKTIF

 

  • Memastikan sistem pengurusan dan kewangan jabatan/bahagian diuruskan dengan teratur selaras dengan dasar, undang-undang dan prosedur yang ditetapkan
  • Mengkaji dan menilai operasi jabatan/bahagian dari segi tahap kesempurnaan, kemampuan, kecekapan dan ekonomi
  • Mengenalpasti kelemahan perlaksanaan dan ketidakpatuhan pihak terbabit serta mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaikinya dalam keadaan di mana tindakan pembetulan adalah diperlukan