MENU

MISI

  • Memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan landskap dan persekitaran bagi menjana kehidupan yang lebih harmoni serta memberi imej dan identiti tersendiri bagi sesuatu kawasan.

VISI

  • Mengwujudkan sebuah Bandar Dalam Taman melalui pembangunan landskap yang berkualiti dan menyeluruh bagi memenuhi keperluan dan kesejahteraan hidup rakyat.

 

OBJEKTIF

 

  • Merancang dan melaksanakan program-program pengindahan dan menjana persekitaran semulajadi yang lebih harmoni di kawasan Majlis Perbandaran Nilai selaras dengan pembangunan.

 

FUNGSI

 

  • Memproses kelulusan pelan landskap.
  • Penyediaan Tender/Sebutharga bagi kerja-kerja landskap.
  • Menyediakan Pelan Cadangan untuk memohon peruntukan dari Jabatan Landskap Negara.
  • Menerima dan mengambil tindakan aduan awam berkaitan pengindahan.
  • Menyedia dan menyelenggara Taman Awam