MENU

OBJEKTIF

Merangka satu corak perancangan bandar yang efisien, teratur dan menyelaraskan bentuk-bentuk pembangunan seiring dengan kepesatan pembangunan Majlis Perbandaran Nilai.

 

FUNGSI UTAMA

  • Memproses permohonan kebenaran merancang.
  • Memproses permohonan menamakan taman, jalan dan nombor rumah / bangunan.
  • Menyelia penyediaan rancangan tempatan dan rancangan kawasan khas.
  • Mengatur, mengawal dan merancang pemajuan dan penggunaan tanah dan bangunan di dalam kawasan Majlis Perbandaran Nilai.
  • Merancang keperluan penyediaan kemudahan awam di kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Nilai.