MENU

FUNGSI

  • Membuat Penilaian Cukai Taksiran ke atas semua pegangan di dalam kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Nilai.
  • Membuat Penilaian bagi Tuntutan Caruman Bantuan Kadar ke atas harta-harta Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
  • Membuat pertukaran nama dan alamat bagi akaun-akaun Cukai Taksiran.
  • Memproses Tuntutan Bayaran Balik Cukai Taksiran (Remisi) bagi bangunan-bangunan kosong.

OBJEKTIF

  • Untuk mengenakan Cukai Taksiran ke atas semua pegangan yang terdapat di dalam kawasan Majlis serta menguruskan harta-harta Majlis dan rekod-rekod penilaian dengan cekap dan sempurna.