MENU

OBJEKTIF

 

 1. Menyediakan perkhidmatan perundangan dan menjalankan penguatkuasaan untuk Majlis serta orang awam demi mengekalkan kehormonian, keselesaan dan keselamatan selaras dengan undang-undang yang berkuatkuasa.
 2. Punca kuasa:
  1. Pengwujudan
   • Waran Perjawatan
   • Waran Peruntukan
     
  2. Sumber Kuasa
   • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
   • Akta Jalan Duti Bangunan 1974 (Akta 133)
   • Akta Rancang Bandar Desa 1976 (Akta 172)
   • Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
   • Undang-Undang Kecil dan peraturan-peraturan yang dibuat dibawah undang-undang tersebut

 

FUNGSI JABATAN

Pentadbiran & Pendakwaan

 1. Menguruskan hal ehwal pentadbiran jabatan.
 2. Menyediakan draf perjanjian atau menyemak draf perjanjian
 3. Menjalankan tindakan pendakwaan
 4. Menguruskan koordinasi dengan Peguam Penel dalam kes kes sivil
 5. Mengubal undang undang subsidiary
 6. Mengawal selia operasi system kompaun
 7. Menguruskan penyampaian notis dan saman mahkamah
 8. Memberi taklimat dan nasihat perundangan

 

Penguatkuasaan

 

 1. Penguatkuasaan undang - undang
 2. Rondaan seluruh kawasan MPN
 3. Siasatan aduan
 4. Operasi roboh bangunan
 5. Aduan awam
 6. Operasi jentera berat
 7. Operasi penjaja tanpa lessen
 8. Operasi haiwan merayau
 9. Operasi bersepadu
 10. Operasi halangan
 11. Penyampaian saman
 12. Kawalan keselamatan
 13. Turunkan Kain Rentang/Banting