MENU

Adalah dimaklumkan bahawa sesi temuduga jawatan Pembantu Penguat Kuasa KP19 (Kontrak), 

Senarai nama calon yang layak untuk menghadiri temuduga seperti Lampiran A.

 

Validity Date: 
Wednesday, 10 July 2019 to Monday, 15 July 2019